Jaarcongres

19 maart 2015

Parkeren:broodnodig?!  - winkelen en parkeren

Alleen gezamenlijk kunnen toekomstbestendige en constructieve oplossingen voor binnensteden worden ontwikkeld! 

De Nationale Parkeerdag heet vanaf nu PARKEER24 Jaarcongres. 
             Thema 2015
    'Parkeren:broodnodig?! – winkelen en parkeren’

Onze binnensteden staan onder druk. Investeerders, eigenaren, ontwikkelaars, beheerders, retailers en andere betrokkenen zijn op zoek naar nieuwe functies van de (binnen)stad  en vooral ook naar toekomstbestendige en constructieve oplossingen. Voor het vinden en uitvoeren van de juiste oplossing hebben alle partijen elkaar hard nodig. Maar … ze spreken vaak niet dezelfde taal. En al helemaal niet als het om bereikbaarheids- en (fiets)parkeervraagstukken gaat. De voorbeelden hiervan zijn talloos.

In samenwerking met Nederlandse Raad Winkelcentra, Platform Binnenstadsmanagement, Q-Park, Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer en INretail organiseert PARKEER24 op 19 maart haar Jaarcongres ‘Parkeren:broodnodig!?’. Een unieke congresdag voor echt iedereen die bijdraagt aan een succesvolle binnenstad, bij voorbeeld afkomstig van de gemeenten, de adviesbureaus, de vastgoed en projectontwikkelaars, de exploitanten en tevens de binnenstad- en citymanagers en de retail(organisaties).

PARKEER24 Jaarcongres brengt tijdens ‘Parkeren:broodnodig?!’ alle partijen bij elkaar om een dag lang visies, ideeën en ervaringen uit te wisselen. En … om gezamenlijk op zoek te gaan naar werkbare oplossingen. Doet u ook mee?

Onderwerpen

Parkeren:broodnodig?! wordt een gevarieerde dag waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen

 • de toekomstige ontwikkelingen van binnensteden,
 • de gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor parkeren én
 • zoeken we samen naar oplossingen hoe parkeren het succes van de binnenstad kan versterken.

Klik hier voor alle tijden en het dagprogramma.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot.' 
Martin Luther King

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dit congres heeft uitdrukkelijk tot doel bruggen te slaan en verbindingen te leggen tussen gemeenten, vastgoedbeheerders en parkeerexploitanten, en retailorganisaties.

We hebben, samen met de Raad van Advies een interessant programma vastgesteld en verwelkomen onder andere graag parkeer(beleids)makers van gemeenten, wethouders, adviesbureaus, parkeerexploitanten, vastgoed- en projectontwikkelaars, binnenstad- en citymanagers, en natuurlijk ook retailers en hun organisaties.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de doelgroep.

We beloven u:

 • Uitbreiding van uw netwerk
 • Inzicht in de toekomstige stedelijke ontwikkelingen en de gevolgen die dat heeft  voor de (auto)mobiliteit en de binnenstadontwikkeling
 • Een oplossingsgerichte dag waarin sámen wordt nagedacht over nieuwe invalshoeken, oplossingen en ideeën
 • Nieuwe inzichten en meer begrip voor elkaars visies en standpunten
 • Een boost om vol energie verder te gaan met uw werk

Informatie

Datum:            Donderdag 19 maart 2015
Tijden:             9.30 – 17.00 uur
Locatie:           Regardz Eenhoorn – Amersfoort
Tarief:              € 295,-
Contact:          Erna Jansen (erna@acquirepublishing.nl, 038-4606384)
Organisatie:  PARKEER24 – onderdeel van Acquire Publishing bv

Deelnemers reacties  Jaarcongres 2014-editie 

“Informatieve dag met goede mogelijkheden om met het werkveld in contact te komen” 
“Ga zo door!”
“Zeer goede spreekstalmeester”
“Van veel nieuwe ontwikkelingen kennis genomen op deze prima dag.”  
“Fijn om op deze inspirerende dag ook te kunnen leren van ervaringen  van anderen.” 

aanmeldknop parkeer24 jaarcongres groot